10:00-18:00 Пн-Пт

Договор оферти

Публічний договір купівлі-продажу

Інтернет-магазин «scher-khan.kiev.ua», надалі іменується «Продавець», публікує офіційну пропозицію будь-якій фізичній особі, надалі іменується «Покупець», надалі разом іменуються «Сторони», укласти договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом шляхом акцепту (прийняття) всіх його істотних умов без підпису письмового примірника Сторонами. Дійсний договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов’язується надати і передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується сплатити і своєчасно прийняти охоронні автомобільні системи та інші товари до автомобілів (далі – «Товар»).

1.2. Покупець замовляє та купує Товар для задоволення особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

1.3. Продавець продає Товар на підставі Замовлення, яке Покупець оформлює на сайті «scher-khan.kiev.ua»  (далі – Сайт) самостійно або за допомогою Продавця, що є невід'ємною частиною Договору.

1.4. Товар характеризується Кодом (номером деталі), очікуваним строком, ціною. Інформація про Товар знаходиться на Сайті та може бути уточнена у Продавця.

1.5. Усі представлені на Сайті Товари реалізуються Продавцем на умовах дилерства на території України.

1.6. Оформлення Покупцем Замовлення означає згоду с усіма умовами Публічного договору купівлі-продажу і є фактом його заключення.

2. Строки виконання замовлення (доставка)

2.1. Для кожного Товару на Сайті вказано очікуваний строк поставки у разі відсутності такого товару на складі Продавця.

2.2. Загальний строк виконання Замовлення становить: 5 днів.

2.3. Загальним строком виконання Замовлення, яке складається з декількох Товарів, що мають різні строки виконання, є найбільший строк.

3. Порядок виконання замовлення

3.1. Виконання Замовлення починається, як правило, після надходження авансового платежу на рахунок Продавця або підтвердження Покупцем його оплати. За домовленістю Сторін виконання Замовлення може бути розпочато без попередньої оплати з оплатою за фактом прийому-передачі.

3.2. Замовлення може бути виконаним повністю або частково, а також може бути анульоване.

3.2.1. Часткове виконання Замовлення або його анулювання відбувається у разі, коли в ході його виконання обраний за конкретними умовами (виробником, очікуваним строком поставки, ціною) Товар виявився відсутнім на відповідному партнерському складі. Продавець не несе відповідальності у разі вісутності товара на партнерскому складі.

3.2.2. Замовлення вважається виконаним (повністю або частково) в момент надходження Товару до офісу продажу.

3.3. Продавець здійснює доставку Товару на умовах, вказаних на Сайті в розділі «Доставка».

3.4. Право власності на Товар та ризики його випадкового знищення або пошкодження переходить від Продавця до Покупця:

3.4.1. В момент фактичного прийому-передачі Товару при його отриманні в офісі продажу, від кур’єра Продавця.

3.4.2. В момент передачі Товару у відділені транспортних компаній які вказані на Сайті в розділі «Доставка».

3.4.3. У разі отримання пошкодженого товару під час перевезення стороннім перевізником (Інтайм, Нова пошта, Гюнсел і тд) претензії необхідно пред'явити перевізнику в момент отримання товару.

3.5. Покупець зобов’язаний прийняти Товар або вказати адресу для його доставки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження виконаного Замовлення в офіс продажу (реєстрації).

3.6. Товар може бути повернений Продавцю у випадках, передбачених чинним законодавством України, якщо інше не передбачено додатком до цього договору. При цьому Сторони погоджуються з наступним:

3.6.1. Місцем повернення Товару є офіс продажу.

3.6.2. Спосіб і дата відправки Товару мають бути погоджені з Продавцем.

3.7. Контакти між Сторонами здійснюється переважно електронним способом.

3.7.1. Покупець може налаштувати оповіщення про хід виконання Замовлення електронною поштою.

4. Ціна і порядок оплати

4.1. Загальна ціна Замовлення визначається як сума цін Товарів, що складають Замовлення.

4.2. Ціни за Товар відображені на Сайті і визначені на умовах самостійного вивозу з офісу продажу.

4.3. Цини на товари містяться на Сайті та можуть бути змінені.

4.4. Оплата за Товар здійснюється у гривнях на підставі Замовлення:

4.4.1. Ви можете оплатити замовлення онлайн банківською картою Visa і MasterCard.

 4.4.2. Внесенням на розрахунковий рахунок Продавця.

4.4.3. Внесенням у касу в Офісі компанії.

4.4.4. Внесенням у іншій формі та способі яка не заборонена чинним законодавством та активна в розділі "кошик".

4.5. Повернення сплачених грошових коштів здійснюється у випадках та в строки згідно чинного законодавства України на підставі заяви Покупця.

4.5.1. Повернення коштів здійснюється на поточний або картковий рахунок, вказаний Покупцем.

4.5.2. Покупець має право надавати заяву на повернення грошових коштів в електронній формі за умови її надсилання із електронної адреси, яка вказана при реєстрації клієнта на Сайті.

5. Поверненя товара

5.1.Умови повернення товару відбувается згідно «Положенню про гарантію та умови повернення товару», який є невід’ємною частиною цього договору.

6. Якість товару і гарантійні зобов'язання

6.1. Продавець передає Покупцю Товар, який відповідає вимогам до якості Товарів на території України.

6.2. Прийом-передача Товару здійснюється за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю на підставі видаткової накладної.

6.3. Претензії Покупця щодо асортименту, кількості, комплектності і якості Товару, за виключенням прихованих дефектів, приймаються в ході прийому-передачі в офісі продажу, а у разі доставки Товару кур’єром або транспортними компаніями при отриманні.

6.4. Продавець надає гарантії якості Товару згідно вимог до якості, які встановлені на території України.

6.4.1. Гарантійний строк на Товар вказаний на Сайті в розділі «Умови повернення і гарантія» у таблиці «Гарантійні строки та умови дії гарантії».

6.4.2. Умови виконання гарантійних зобов’язань Продавця, порядок звернення з гарантійною претензією, а також порядок повернення Товару визначені у «Положенні про гарантію та умови повернення товарів, придбаних в інтернет-магазині «scher-khan.kiev.ua» (Додаток №1), що є невід’ємною частиною Договору.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за виконання зобов'язань за Договором відповідно до законодавства України.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, таких як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно сповіщає про виникнення таких обставин іншу Сторону.

7.3. Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним при реєстрації на Сайті електронної адреси, контактних та особистих даних та зобов'язуються протягом 3 (трьох) днів повідомляти Продавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

8. Заключні умови

8.1. Договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію" та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

8.2. Покупець погоджується на  обробку  його персональних даних, вказаних при реєстрації, згідно законодавства України про захист персональних даних.

Реквізити і контакти продавця

ФОП Лапшин Андрій Анатолійович

Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

 22.02.2010, 2 071 000 0000 012952

Поточний рахунок 26000052680707

Картковий рахунок 5169 3305 2127 6110